Jeśli odstęp pomiędzy tobą a żubrem… to rozsądny!

„Dzik jest dziki, dzik jest zły…” – pisał Jan Brzechwa. I to wiedzą wszyscy. A co napisał na temat żubra? ŻUBR Pozwólcie przedstawić sobie: Pan żubr we własnej osobie. No, pokaż się, żubrze. Zróbże Minę uprzejmą, żubrze. Żubra nie trzeba namawiać. Żubry robią zazwyczaj niezwykle dostojne miny. A nawet jeżeli któremuś zdarzy się zrobić głupią, to i tak wygląda całkiem dostojnie. Te największe lądowe ssaki w Europie potrafią łamać płoty i ogrodzenia, nie przejmują się zbytnio również zabezpieczeniami w postaciRead more